Blog poświęcony popularyzacji badań klimatycznych
piątek, 20 lipca 2012

Ten odcinek będzie o sukcesach europejskiej nauki i organizacji.

Zacznijmy od tego, że numeryczne prognozy pogody są teraz znakomite, postęp w prognozowaniu pogody w ostatniej dekadzie jest olbrzymi,  a najlepszym centrum prognoz na świecie jest ECMWF, czyli Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody.  Tego typu postęp sprawdza się  ilościowo przez porównanie prognozy pogody z tym co się naprawdę zdarzyło.  Wszystkie ważne ośrodki prognoz pogody na świecie robią codziennie weryfikacje prognozy i ECMWF jest prawie zawsze najlepsze we wszystkich porównywanych parametrach na całym globie.  ECMWF specjalizuje się w średnioterminowych prognozach pogody, pozostawiając lokalnym ośrodkom meteorologicznym prognozę krótkoterminową (jednak powszechnie wiadomo, że krótkoterminowe prognozy ECMWF są bardzo dobre).  ECMWF jest obiektem zazdrości wszystkich innych ośrodków prognoz pogody na świecie – amerykańskich, kanadyjskich, japońskich.   Operuje podobnie jak CERN (gdzie niedawno odkryto boską cząstkę)  a ma sukcesy zbliżone do tych w CERNie. Szefem  ECMWF jest teraz Alan Thorpe,  który zaczął tam pracować w 2011 roku. Alan jest z pewnością przyjacielem Polski, był promotorem doktoranta z Polski kiedy jeszcze pracował w Uniwersytecie w Reading w Anglii, pamięta dobrze Instytut Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego, który wizytował w przeszłości.  Napisał  mi ostatnio, że
próbował skłonić Polskę do przystąpienia do ECMWF, ale ze względu na kryzys finansowy, Polska nie jest obecnie zainteresowana przestąpieniem do ECMWF. Sukcesy ECMWF  polegają na dużym wspólnym wysiłku organizacyjnym wielu europejskich krajów.  Podczas gdy w USA istnieje silny nacisk na indywidualizm i badania podstawowe,  ECMWF jest przykładem przewagi wspólnych działań w naukach o Ziemi. Sukcesy ECWMF były budowane stopniowo od 1975 roku.  Jednym z nich jest asymilacja danych meteorologicznych, projekt w którym było zaangażowanych wielu matematyków.   Drugim ważnym elementem sukcesu ECMWF jest ośrodek numeryczny (komputery). Dzięki wspólnej polityce ponad 30 krajów w Europie, ECMWF ma środki finansowe  na zakup dużych systemów komputerowych. Dzięki temu rozdzielczość  modeli numerycznych, opartych na pierwszych zasadach fizyki,   przewyższa zazwyczaj inne ośrodki tego typu.  Innym elementem sukcesu ECMWF jest wiara w to, że podstawowe prawa fizyki używane do opisu przepływu powietrza na Ziemi  spowodują, że prognoza będzie lepsza.  Dlatego ECMWF używa w swoich modelach prognostycznych nowatorskie programy (moduły) opisujące procesy fizyczne w atmosferze. Czasami, takie które początkowo były opracowane dla badan klimatycznych. Przykładem są schematy wymiany promieniowania podczerwonego i słonecznego. Z tego samego powodu ECMWF uczestniczy często w dużych projektach badawczych badających bezpośrednio atmosferę dostarczając prognozy numeryczne, które są sprawdzane i wykorzystywane przez zespoły badawcze także spoza ośrodka.  Tu nie chodzi tylko o to czy spadł deszcz lub jaki był wiatr. Tego typu pomiary samolotowe czy na statkach  w atmosferze i w oceanie są sprawdzane z setkami parametrów meteorologicznych jakie przewiduje model prognozy ECMWF – np ze strumieniami ciepła na powierzchni Ziemi. Dla przykładu,  prognozy w atmosferze tropikalnej były używane ostatnio w bardzo dużym projekcie badawczym DYNAMO (zresztą w tym projekcie uczestniczyła też Polska) co pozwoli ECMWF na weryfikację opisu procesów fizycznych w tropikach.   ECMWF dostarcza  także reanalizę danych meteorologicznych, która wykorzystuje modele opracowane w tym ośrodku. Te dane są z wielu lat i ich weryfikacja, poprzez studiowanie klimatu opartego na tych danych,  pozwala na poprawę sposobu w jakim dane meteorologiczne są używane w prognozach. 

Sukcesy w meteorologii  i badaniach klimatu dokonywane są obecnie dzięki akumulacji  środków i wspólnym działaniom. 

http://ecmwf.int/