Blog poświęcony popularyzacji badań klimatycznych
Blog > Komentarze do wpisu

Sztorm na Gemini3

W dniu 5 stycznia 2012 o godzinie 19:57UTC na pozycji (50.715S, 64.8961W) Gemini3, jacht Romana Paszke żeglujący na południe w stronę  Cieśniny Drake’a i przylądka Horn.  znalazł się w strefie sztormowych wiatrów, których  maksymalna prędkość wyniosła 57.5 węzłów  z kierunku 197 stopni.  Silne wiatry przyszły w czasie dnia. Tutaj jest opis sytuacji meteorologicznej.

 Gemini 3 wiatr

Rysunek. Prędkość  w węzłach mierzona na jachcie  Gemini3  w dniu 5 stycznia 2012 (copyright Flatau/Janecki).

Wiatry o  prędkości większej niż 40 węzłów  utrzymywały się przez około godzinę pomiędzy 19:30UTC  a 20:34UTC.  Wiatry o prędkości około i powyżej 50kt były obserwowane przez 10 minut  pomiędzy godziną 19:47UTC a 19:59UTC.

Pokazana tutaj mapa pogody oparta jest na analizie danych powierzchniowych z  Centrum Hydrografii Marynarki Wojennej Brazylii, Serwis Meterorologii Morskiej z 5 stycznia 2012 o godzinie 12UTC. Poniżej 50S widoczne są trzy systemy niżowe. W centrum rysunku jest niż (oznaczony literą B) z minimum 964mb z centrum na pozycji (47S, 40W) oraz mniejszy system koło Falklandów z centrum niżu 994mb.   Front chłodny rozciąga się od centrum niżów aż do wybrzeża Argentyny gdzie kończy się na lądzie na (50S, 68W).  Na szerokości 35S (Buenos Aires) widoczny jest wyż koło wybrzeża Argentyny.  Jacht Paszke był pod wpływem niżu pomiędzy Falklandami i Argentyną.

 

 mapa synoptyczna

W czasie rejsu do prognozy pogody używaliśmy m.in. modeli ECMWF, GFS, CMC i modeli mezoskalowych. Prognozę można przeanalizować m.in. na podstawie Antarktycznego Systemu Prognoz Mezoskalowych (ang. Antarctic Mesoscale Prediction System - AMPS).  Model prognozuje wiatry do około 25 węzłów koło Falklandów dla godziny 21UTC. Koło Falklandów model prognozował chmury i opady.

 

 

 amps wiatr

 

Rysunek. Kierunek i prędkość wiatru [m/s]  na powierzchni.  Koło Falklandów prognoza wiatrów nie przekraczała 25 węzłów. Model Antarktycznego Systemu Prognoz Mezoskalowych, siatka Palmer 1-way nest.  Wyniki po 9 godzinach prognozy;  5 styczeń 2012 o godzinie 21UTC, model inicjalizowany dla 5 stycznia 2012, 12UTC.

 

 

 amps pseudosatelita

Rysunek.  Całkowita zawartość wody w kolumnie atmosferycznej oraz prognoza temperatury wierzchołków chmur w podczerwieni („pseudochmury”).  Model Antarktycznego Systemu Prognoz Mezoskalowych, siatka Palmer 1-way nest.  Wyniki po 6 godzinach prognozy;  5 styczeń 2012 o godzinie 18UTC, model inicjalizowany dla 5 stycznia 2012, 12UTC.

 

Meteogram dla pozycji Gemini3 w czasie sztormu na podstawie modelu globalnego modelu prognozy pogody GFS opracowanej przez Narodową Administracje Oceanów i Amosfery (NOAA)  jest przedstawiony na rysunku. Model był incjalizowany na podstawie danych GFS z 5 stycznia 2012 o godzinie 12UTC. Prognoza pogody obejmuje 192 godziny. Maksymalna prędkość wiatru prognozowana na 5 stycznia wynosiła około 30 węzłów z kierunków południowych z możliowsciami szkwałów.   Progozowane ciśnienie wzrasta aż do piątku 6 stycznia, 2012 o godzinie 12UTC.  Na jachcie Gemini3 mierzone ciśnienie atmosferyczne wynosiło 998mb  5 stycznia 2012  o godzinie 12UTC i wzrosło  do  1013 mb 6 stycznia  2012 o godzinie 12UTC. Innymi słowy gradient ciśnienia wynosił 15mb przez 24 godziny i wzrastał w czasie największego wiatru.  Model GFS prognozował wzrost ciśnienia o mnie więcej tę samą wartość co obserwowana na jachcie.

 

 

 meteogram

 

Podsumowanie. Jacht Gemini3 znalazł sie w strefie frontalnej pomiędzy Falklandami i wybrzeżem Ameryki Południowej. Prędkości wiatrów ponad 40 węzłów  - 9 w skali Beauforta - były obserwowane przez około godzinę pomiędzy 19:30UTC  a 20:34UTC. Maksymalne zmierzone wiatry wynosiły przez kilka minut około 57.5 węzła (ok. 106.5km/godzinę,  11 w skali Beauforta).  Wiatry o prędkości około i powyżej 50kt były obserwowane przez 10 minut  pomiędzy godziną 19:47UTC a 19:59UTC. Progozy pogody z modelu wielkoskalowego GFS (z rozdzielczością około 60km)  oraz z modelu  AMPS o większej rozdzielczości (15km), uwzględniającego dodatkowe dane meteorologiczne, były podobne i przewidywały wiatry do 30 węzłów z możliwością szkwałów do 40kt.   Analiza powierzchni 500mb (nie pokazana) pokazuje na przemieszczającą się na wschód zatokę niskiego ciśnienia koło Falklandów, adwekcję wirowości  i związane z tym opady, przemieszczanie się zimnego frontu i możliwość lokalnych burz i silnych wiatrów. Zarówno pomiary na jachcie jak i prognozy wskazują, że silne wiatry wystąpiły podczas rosnącego ciśnienia atmosferycznego o 15mb (hPa) na dzień.  

 

Prognozy pogody wykorzystywane w kierowaniu jachtów w żeglarstwie pełnormorskim przez nawigatorów opierają się na wynikach z modeli globalnych i czasami na modelach mezoskalowych prognoz pogody. Zwłaszcza w okolicach lądów, gdzie są dodakowe dane meteorologiczne i ukształtowanie terenu wypływa na wiatry, prognozy mezoskalowe mają zalety. W odległych rejonach morskich, jak to jest w południowym stożku Ameryki Południowej koło przylądka Horn i Cieśniny Drake’a,  ilość pomiarów meteorologicznych jest ograniczona.  Tutaj używamy Model Antarktycznego Systemu Prognoz Mezoskalowych, który wykorzystuje dodatkowe dane m.in. z pomiarów wiatrów ze śledzenia prędkości chmur i danych z automatycznych stacji pogodowych w Antarktydzie.   Inne modele wykorzystywane operacyjnie do prognozy w czasie sztormu to model Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), model kanadyjski CMC, i model amerykański GFS.

 

Dla ekspertów:

Na stronie sieciowej
htttp://gemini3meteo.wikidot.com
jest więcej informacji na temat materiałów używanych do prognozy w czasie rejsu Gemini3.

 

wtorek, 10 stycznia 2012, pcirrus

Polecane wpisy

  • Prognoza jest świetna

    Ten odcinek będzie o sukcesach europejskiej nauki i organizacji. Zacznijmy od tego, że numeryczne prognozy pogody są teraz znakomite, postęp w prognozowaniu pog

  • Na Horn z GRIBem

    Roman Paszke jest teraz (12/30/2011 o godzinie 00GMT), około 1500 mil od Hornu. Tak, że dziś będzie o prognozach pogody dla żeglarzy i jak to robi nasz zespół.

  • Dookoła świata

    Dostałem email od Roberta Janeckiego, że jacht Romana Paszke jest gotowy do rejsu i że Paszke może wypłynie z Lorient pod koniec listopada lub na początku grudn

Komentarze
gettotheczoppa
2018/12/20 13:04:20
To był dopiero sztorm. Na moim frachtowcu ledwo daliśmy radę. Co nam zwiało rzeczy z pokładu to głowa mała. Nawet zwiało rudą co szła z wódą. Było ciężko.