Blog poświęcony popularyzacji badań klimatycznych
Blog > Komentarze do wpisu

Nowelizacja prawa wodnego

Polska dostosowała swoje prawo do dyrektyw unijnych dotyczących dostępu do informacji publicznej. Ustawa z dnia 16 września 2011 o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw okreśła, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej jest obowiązany udostępniać nieodpłatnie informacje o stanie atmosfery i hydrosfery, przetwarzane w wyniku realizacji standardowych procedur, organom władzy publicznej oraz właścicielom wód lub działającym w ich imieniu zarządcom, jak również uczelniom, instytutom naukowobadawczym dla potrzeb badań naukowych i dydaktycznych. To jest ważne ze względu na to, że Polska jest jedynym krajem w Europie, który zablokował dostęp do swoich danych klimatycznych. 

http://www.uea.ac.uk/mac/comm/media/press/2011/July/crutem3

Podobnie, IMGW blokuje dostęp do danych dla celów mezosokalowych prognoz pogody, które wymagaja lokalnych danych (tak jest w przypadku modeli z Uniwersytetu Warszawskiego - ICM).  IMGW  udostępnia dane radarowe bez opóźnień tylko gdy występują groźne  zjawiska atmosferyczne. Oczywiście groźne z  punktu widzenia IMGW. Często jest tak, że  IMGW nie wydaje ostrzeżeń,  i wtedy dane radarowe są opóźnione.


Dla ekspertów:

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-16-wrzesnia-2011-r-o-zmianie-ustawy-o-dostepie-do-informacji-publicznej-oraz-niektorych-innych-ustaw/?on=29.12.2011

niedziela, 29 stycznia 2012, pcirrus

Polecane wpisy

Komentarze
2014/03/26 11:19:35
Od lat zadaje siebie to pytanie i nie wiem dlaczego, mimo tego, że żyjemy w czasach szybkiego rozwoju i niesamowitego postępu pitbezpośrednio w Urzędzie Skarbowym. Są wsieci już szybkie darmowe
program pit