Blog poświęcony popularyzacji badań klimatycznych
Blog > Komentarze do wpisu

Indeks Oscylacji Antarktycznej

Problem z przejściem jachtem Przylądka Horn ze wschodu na zachód polega na tym, że silne wiatry są z zachodu i są one związane są z niżami, które przechodzą przez Cieśninę Drake’a raz na 2-5 dni. Ale ...  W lecie australijskim, które na Półkuli Południowej jest teraz, sztormy są rzadsze, ale ilość i intensywność sztormów jest zależna także od ogólnej różnicy ciśnienia pomiędzy szerokościami Cieśniny Drake’s (pomiędzy 55-60S) a ciśnieniem w szerokościach około 40S. Ta różnica średniego ciśnienia w dwóch pasmach wokół równoleżników na Ziemi (40S oraz 65S) jest po prostu jedną liczbą i zmienia się w czasie w skali 10 dni. Czasami jest dodatnia, a czasami jest ujemna. Dodatnia jest wtedy kiedy ciśnienie w pasie około 65S wokół ziemi jest niższe niż zazwyczaj, lub gdy wyż koło wybrzeży Chile na 40S, tzw. Wyż Południowego Pacyfiku, jest silniejszy niż zazwyczaj. Różnica ciśnienia powoduje kilka innych efektów. Jednym z nich są silniejsze wiatry kiedy różnica ciśnień jest większa. Ponieważ te zmiany ciśnienia zależą od czasu – mówimy o oscylacjach. Ponieważ są opisywane za pomocą jednej liczby, to nazywamy je „indeksem”. Stąd nazwa „Indeks Oscylacji Antarktycznej” (AAO). W modelach numerycznych prognozy jak i z pomiarów ciśnienia na Ziemi można policzyć Indeks Oscylacji Antarktycznej. Innymi słowy można zrobić prognozę jakie będę ogólne, w skali globu, warunki rozkładu ciśnienia. Na te stosunkowo wolne w skali czasowej oscylacje nakładają się przejściowe zaburzenia, czyli układy niżowe, których częstotliwość wzrasta kiedy indeks AAO jest większy.

Obecnie indeks AAO jest dodatni i przewidywania na początek stycznia są, że będzie się zmniejszał, ale zostanie dodatni. To oznacza, że średnia ilość systemów frontalnych i ich intensywność koło Przylądka Horn może być większa. Warto podkreślić, że indeksy tego typu pokazują prawdopodobieństwo zajścia pewnego zdarzenia. W rzeczywistości może być różnie i do tego wykorzystuje się modele numeryczne prognoz pogody. Indeks AAO ma także wpływ na wiatry koło Nowej Zelandii i Australii.

 aao

Prognoza Indeksu Oscylacji Antarktycznej z kilkunastu przebiegów modelu globalnej prognozy pogody (tzw wiązki prognoz). Prognoza na początek stycznia 2012 utrzymuje dodatni indeks AAO. Na osi x jest czas na osi y indeks AAO. Czerwone kreski na górnym diagramie pokazują zakres możliwych indeksów dla róznych przebiegów modelu (wiązki modelu).

Dla ekspertów:

1. Indeks AAO ma także nazwę SAM (Southern Annular Mode) i jest coraz częściej liczony za pomocą empirycznych funkcji ortogonalnych (odchodzi się od indeksów liczonych na podstawie różnic ciśnień w wybranych stacjach).

2. Indeks AAO ma znaczenie dla zmian klimatu bo istnieje korelacja pomiędzy temperaturą Przylądka Antarktycznego i AAO.

wtorek, 27 grudnia 2011, pcirrus

Polecane wpisy