Blog poświęcony popularyzacji badań klimatycznych
Blog > Komentarze do wpisu

Zbigniew Jaworowski

Tłumaczę tutaj ocenę prac naukowych Zbigniewa Jaworowskiego opublikowaną przez  Hansa Oeschgera (ESPR - Environ Sci. & Pollut. Res. 2 (1) 1995, pp. 60-61).

Z trudnością przychodzi mi odpowiadać na artykuł Jaworowskiego, bo ten artykuł powinien być szybko zapomniany. Niestety udało mu się opublikowac inne artykuły w czasopismach i wprowadzić zamieszanie w  ocenie składu atmosfery opartej na analizie powietrza w lodzie z obszarów polarnych [...]

Od lat Jaworowski podkreśla tylko trudności w tych badaniach,  podejmuje niesłuszne założenia i krtykuje na lewo i prawo prace innych. Robi to bez żadnego zrozumienia co zrobiono w tej dziedzinie w kilku ostatnich dziesięcioleciach. Ekstrapoluje problemy zwiazane z metodologią badawczą z początków lat 1960, kiedy dopiero zaczynano te studia, na techniki pomiarowe z lat 1990 kiedy do pomiarów lodu na Grenlandii zaczęto używać nowych technik. Niektóre z jego wypowiedzi są skrajnie niesłuszne z punktu widzenia fizyki, np stwierdzenie, że CO2  na głębokości 70 m w głąb lodu zmienia się w klatrat.  Innym przykładem jest process okluzji w firnie i w młodym lodzie [...]  Jaworowski twierdzi, że wiek lodu i zawartego w nim powietrza jest taka sama i  przesuwa okres zmian CO2  […]

Artykuły Jaworowskiego oraz Heyke nie są traktowane na serio w literaturze naukowej. Istnieje jednak problem z tymi artykułami bo szeroka publiczność, zainteresowana zmianami klimatu, może dojśc do wniosku, że nasze wyniki są częściowo oparte na mylnych informacjach, że  istnieją błędy lub słabości w procedurze badawczej i że cały problem globalnych zmian nie powinien byc traktowany na serio, i że nie ma żadnego powodu, żeby kontrolowac emisje CO2 [...]

Badania historii atmosfery Ziemi są kontynuowane i rozwijane, coraz większa liczba laboratoriów przeprowadza prace pomiarowe i zaczyna ze sobą współpracować.  Tak jak w wielu dziedzinach nauki, badania są ciągle sprawdzane i podejmowane są próby poprawienia technik pomiarowych.  Badania rdzeni lodowych w ostatnich dziesięcioleciach są jednym z fundamentalnych problemów. Opierając się na mojej wiedzy z wielu lat, uważam że jest mało szans, żeby badania gazów cieplarnianych w rdzeniach lodowych były w sposób zasadniczy złe; publikacje Jaworowskiego są nieprawidłowe i nieodpowiedzialne.

Dr Hans Oeschger,  profesor fizyki
Physical Institute
Universytet w Brnie
Chl-3012 Brno, Szwajcaria

Co tu dodać?  W Polsce Jaworowski jest ekspertem od zmian klimatu, mimo że swoją wiedze czerpie z blogów pseudonaukowych.  Tak jak w pracy naukowej tak w wypowiedziach publicznych dotyczacych zmian klimatu Jaworowski mówi nieprawdę w nieodpowiedzialny sposób.

sobota, 20 marca 2010, pcirrus

Polecane wpisy

  • Frank Sherwood Rowland

    10 marca zmarł Frank Sherwood Rowland, który pracował na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine, trochę na południe od Los Angeles. Rowland pokazał, że freony (c

  • Masao Kanamitsu

    Niedawno umarł Masao Kanamitsu, jeden z autorów najbardziej cytowanego artykułu (około 8000 razy) kiedykolwiek napisanego przez fizyka atmosfery. Był z pochodze

  • Stephen H. Schneider

    Stephen Schneider umarł w poniedziałek, 19 lipca 2010 roku w wieku 65 lat. Był popularyzatorem wiedzy na temat zmian klimatu. Dla fizyki atmosfery był osobą tak